ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանը հատուկ շնորհակալություն է հայտնում Հովսեփ Օրբելու 135-ամյակին նվիրված գիտաժողովին զեկույցներով հանդես եկած մասնակիցներին.😊
✅Արսեն Բոբոխյան-ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ տնօրեն
✅Տորք Դալալյան-ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ փոխտնօրեն
✅Աննա Մարտիկյան-<<Շիրակի Մ․ Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան>> հիմնադրամի աշխատակից
✅Վահե Սարգսյան-<<Էրեբունի>> պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի փոխտնօրեն, ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող
✅Արտյոմ Տոնոյան-ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դոցենտ, ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի իրանի բաժնի գիտաշխատող, բ․գ․թ․
✅Էսթեր Խեմչյան-ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի ավագ-գիտաշխատող, բ․գ․թ․
✅Նվարդ Վարդանյան-ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի ավագ-գիտաշխատող, բ․գ․թ․
✅Հայկանուշ Մեսրոպյան-ՀՀԳԱԱ լեզվի ինստիտուտի բարբառագիտության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բ․գ․դ․,դոցենտ
✅Արմեն Սարգսյան-ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բ․գ․դ
✅Մարինե Խեմչյան-ՀԱԻ բանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի ավագ-գիտաշխատող, բ․գ․թ․
✅Լուսինե Հայրիյան-ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի բանահյուսության և պատմության բաժնի գիտաշխատող, բ․գ․թ
✅Հասմիկ Մատիկյան -ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատող, բ․գ․թ․
✅Սամվել Ռամազյան -ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատակից, ԵՊՀ թյուրքագիտության ամբիոնի ավագ դասախոս, բ․գ․թ․
✅ԱննաՊողոսյան-ՀԱԻԲանահյուսության տեսության և պատմության բաժնի գիտաշխատող
✅Անահիտ Խեչոյան-ՀԱԻ Հայաստանի վաղ հնագիտության բաժնի ավագ լաբորանտ
✅Արսեն Հարությունյան- (ՀԱԻ, ՄՄ) ՀԱԻ Վիմագրության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, պ.գ.թ.
✅Զարուհի Հակոբյան-Արվեստագիտության թեկնածու ,ԵՊՀ Հայարվեստի պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ
✅Դիանա Գրիգորյան-արվեստաբան
✅Լիլիթ Միքայելյան- Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, Արևելագիտության ինստիտուտի դասախոս
✅Թամար Հայրապետյան-ՀԱԻ Հայ բանահյուսության տեքստաբանության բաժնի առաջատար գիտաշխատող, բաժնի վարիչ, բ.գ.դ.
✅Սուրեն Հոբոսյան,ՀԱԻ Ազգագրության բաժնի վարիչ, պ.գ.թ.
✅Սամվել Մկրտչյան-ՀԱԻ Էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի ավագ գիտաշխատող, ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետի դասախոս, պ. գ. դ., պրոֆեսոր
✅Սվետլանա Պողոսյան-Սարդարապատի հուշահամալիր, Հայոց ազգագրության ազգային թանգարանի գիտական գծով փոխտնօրեն
✅Անժելա Ամիրխանյան-ՀԱԻ ազգագրության բաժնի գիտաշխատող։