Ս/թ հոկտեմբերի 29-ին և 30-ին հհ գաա հնագիտության և ազգագրության ին հետ հետ կազմակերպած << հով գիտական ​​ժառանգությունը >> խորագրով գիտաժողով ՝ ականավոր գիտնականի 135-ամյակին։
Գիտաժողովին հանդե եկավ եղբայրների տուն֊թանգարանի տուն֊թանգարանի տուն֊թանգարանի տեփանյանը հետո ներկաներին ներկաներին ներկաներին և և և
Գիտաժողովի երկու ընթացքում հնագիտություն և պատկերագիտություն, լեզու բանագիտություն բանագիտություն, բանահյու, էպո ազգագրություն ոլորտներին հետաքրքիր հետաքրքիր բովանդակալից և ու ու զեկույցներ որոնք կապ կապ
Գիտաժողովի վերջում կազպִակերպվեց շրջայց Օրբելի եղբայրների տուրն տոնգթոնգթունգթոնգն
Շնորհակալություն հայտնում գիտաժողովի մա մա մա ովքեր դր գիտական ​​գիտական ​​ներուժ ներուժ ներուժ հանդե եկան գաղափարներով և բովանդակալից զեկույցներով զեկույցներով զեկույցներով ինչպե նաև կազմակերպիչներին ՝ պատշաճ մակարդակով համար։