Թանգարանի  մասին
Օրբելի եղբայրների տուն – թանգարանը  բացվել է texas funeral cash advance law suit 1982թ. հուլիսի 6-ին   Ծաղկաձոր  քաղաքում: Ծաղկաձոր քաղաքն այսօր հանրապետության զբոսաշրջության կենտրոններից մեկն է,իսկ քաղաքի միակ մշակութային օջախը Օրբելի եղբայրների տուն – fee help loan թանգարանն է, որը միաժամանակ մշակութային, գիտական և կրթական հաստատություն է:
Թանգարանն ունի հարուստ հավաքածու` գրքեր, ձեռագրեր, լուսանկարներ, անձնական  իրեր, փաստաթղթեր, կենցաղային աոարկաներ, շուրջ  1700  tribal lending payday loans մշակութային արժեքներ:
Թանգարանը ստեղծվել է  աշխատակիցների ջանքերով և հատկապես Օրբելի  եղբայրների հարազատների, բարեկամների, աշակերտների  օժանդակությամբ, որոնք  նվիրաբերել են թանգարանին  նրանց վերաբերող բազմաթիվ նյութեր,որոնք how to get a small loan fast հիմնականում ձեոք են բերվել Ս.Պետերբուրգ քաղաքից:
Թանգարանում գործում է գիտացուցադրական բաժին, գիտական խորհուրդ, որի անդամներն աոաջին իսկ օրերից հավաքել, ուսումնասիրել և ցուցադրությանն  են easy money working from home պատրաստել Օրբելիների  կյանքն  ու  գիտական գործունեությունը  լուսաբանող նյութեր:
Թանգարանի անբաժանելի մասն է կազմում  Հայաստանի վաստակավոր քանդակագործ Ա.Հովսեփյանի` Օրբելի եղբայրների հուշաքանդակը` կանգնեցված թանգարանին կից հրապարակում, installment loans in florida որը չի վրիպում  անցորդների աչքից և հրավիրում  է նրանց Օրբելիների  տուն:
Օրբելի եղբայրների անունը կրող հրապարակում անցկացվում են քաղաքային  բազմաթիվ հանդիսություններ:

Dear Visitors,

The museum is open daily
from 10 a.m. to 17 p.m.
Monday is a day – off.

The museum is at the distance of 50km far from Yerevan. There are mini buses Yerevan – Tsaghkadzor all day long.

R.A, Kotayk Region, town of Tsaghkadzor, 12 Orbeli St.

Tel: +374 93 359 312, +374 94 085 093