Եվրոպական ժառանգության ՝ «կայուն ժառանգություն» համաեվրոպական շրջանակներում շրջանակներում, րբելի եղբայրների տուն թանգարանում լևոն լևոն հայկական ֆիզիոլոգիական դպրոցը >> և հայա առակները >> թեմաներով միջոցառումներ ՝ ցուցադրություններ կրթական կրթական և այլն։