Այսօր Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարանում տեղի ունեցավ գիտաժողով՝<<Աստվածաբանությունն ու կրոնագիտությունը հայագիտության համատեքստում, Ակադեմիականություն և գիտաբանություն>> թեմայով:
Կազմակերպիչներ՝ <<ԹեոԼաբ>>գիտավերլուծական կենտրոն, Օրբելի եղբայրների տուն-թանգարան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ: