Թանգարանի  մասին
Օրբելի եղբայրների տուն – թանգարանը  բացվել է texas funeral cash advance law suit 1982թ. հուլիսի 6-ին   Ծաղկաձոր  քաղաքում: Ծաղկաձոր քաղաքն այսօր հանրապետության զբոսաշրջության կենտրոններից մեկն է,իսկ քաղաքի միակ մշակութային օջախը Օրբելի եղբայրների տուն – fee help loan թանգարանն է, որը միաժամանակ մշակութային, գիտական և կրթական հաստատություն է:
Թանգարանն ունի հարուստ հավաքածու` գրքեր, ձեռագրեր, լուսանկարներ, անձնական  իրեր, փաստաթղթեր, կենցաղային աոարկաներ, շուրջ  1700  tribal lending payday loans մշակութային արժեքներ:
Թանգարանը ստեղծվել է  աշխատակիցների ջանքերով և հատկապես Օրբելի  եղբայրների հարազատների, բարեկամների, աշակերտների  օժանդակությամբ, որոնք  նվիրաբերել են թանգարանին  նրանց վերաբերող բազմաթիվ նյութեր,որոնք how to get a small loan fast հիմնականում ձեոք են բերվել Ս.Պետերբուրգ քաղաքից:
Թանգարանում գործում է գիտացուցադրական բաժին, գիտական խորհուրդ, որի անդամներն աոաջին իսկ օրերից հավաքել, ուսումնասիրել և ցուցադրությանն  են easy money working from home պատրաստել Օրբելիների  կյանքն  ու  գիտական գործունեությունը  լուսաբանող նյութեր:
Թանգարանի անբաժանելի մասն է կազմում  Հայաստանի վաստակավոր քանդակագործ Ա.Հովսեփյանի` Օրբելի եղբայրների հուշաքանդակը` կանգնեցված թանգարանին կից հրապարակում, installment loans in florida որը չի վրիպում  անցորդների աչքից և հրավիրում  է նրանց Օրբելիների  տուն:
Օրբելի եղբայրների անունը կրող հրապարակում անցկացվում են քաղաքային  բազմաթիվ հանդիսություններ:

ՀԱՐԳԵԼԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆԵՐ

Թանգարանի մշտական ցուցադրությունը
բաց է ամեն օր` ժամը 10.00 – 17.00
հանգստյան օրը` երկուշաբթի

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների փ.12

Հեո.` + 374 0223 6-05-52
+374 77 283 649

Թանգարանը գտնվում է Երևանից 50 կմ հեռավորության վրա:
Գործում է մշտական երթուղային կապ` Երևան-Ծաղկաձոր: